Revitalizace brownfieldového areálu v Košticích Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Studio Jelínek s. r. o. Technologie ve společnosti Studio Jelínek s.r.o.

Revitalizace brownfieldového areálu v Košticích

Název projektu: Revitalizace brownfieldového areálu v Košticích

Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014780

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Předmětem projektu je revitalizace zchátralého areálu, který se nachází v centru obce Koštice a pozůstatkem zemědělské činnosti. V rámci projektu budou odstraněna zbořeniště a dále budou rekonstruovány objekty na administrativní budovu a průmyslovou halu pro podnikatelskou činnost žadatele.

Hlavním cílem projektu

Hlavním cílem projektu je vybudování výrobního a administrativního areálu pro společnost Studio Jelínek, který zde bude vykonávat truhlářskou činnost

 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Studio Jelínek s. r. o.

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Studio Jelínek s. r. o.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013562

Popis projektu:          

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým bude dosaženo celkového růstu společnosti. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců, a to prostřednictvím zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, čímž dojde k zajištění souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s potřebami zaměstnavatele ve vztahu k aktuálním požadavkům trhu práce.

Cíle projektu:

Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Tento projektu je spolufinancován Evropskou unií.

Technologie ve společnosti Studio Jelínek s.r.o.

Název projektu: Technologie ve společnosti Studio Jelínek s.r.o.

číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0018253

Dotace byla naší společnosti schválena v roce 2019.

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram TECHNOLOGIE – VIII. VÝZVA a je zaměřen na pořízení malého stavebního pásového rypadla, které je vhodné pro lokální stavební a terénní práce v omezených prostorech či v místech, kde je žádoucí co nejméně zatěžovat podloží. Pořízení rypadla umožní další technologický rozvoj nové společnosti.

Projekt řeší problém nedostatečné technologické vybavenosti společnosti, která vyplývá z krátké doby existence firmy. Kvůli tomuto stavu je firma nucena vykonávat pouze omezený typ zakázek, nebo využívat subdodavatelů vybavených odpovídající technikou. Cílem projektu je rozšíření poskytovaných služeb společnosti o zemní práce, které v současné době společnost řeší subdodavatelsky, nebo zakázky s vysokým rozsahem zemních prací odmítá.

Díky realizaci projektu bude žadatel schopen poskytovat služby, které souvisí jak s jeho tradiční činností v oblasti výstavby na klíč, tak případné doplňkové služby v podobě zemních prací, které v současné době nevykonává. Současně se zvýší objem zakázek, které bude společnost schopna realizovat zcela ve své režii bez závislosti na často nespolehlivých subdodávkách.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

Kontakty

telefon: +420 607 076 419
email: info@studio-jelinek.cz
datová schránka: 89wkhhg

...další kontakty

Kde nás najdete

Moskevská 1483/40
Ústí nad Labem
400 01

...další provozovny ZDE

Kontakty

telefon: +420 607 076 419
email: info@studio-jelinek.cz
datová schránka: 89wkhhg

...další kontakty

Kde nás najdete

Moskevská 1483/40
Ústí nad Labem
400 01

...další provozovny ZDE